Map universities

Vinnitsa (0)
Lutsk (0)
Lugansk (0)
Dnepropetrovsk (0)
Donetsk (0)
Zhitomir (0)
Rivne (0)
Uzhgorod (0)
Zaporozhye (0)
Ivano-Frankivsk (0)
Kiev (1)
Kirovograd (0)
Simferopol (0)
Lvov (0)
Nikolaev (0)
Odessa (0)
Poltava (0)
Sumy (0)
Ternopol (0)
Kharkov (0)
Kherson (0)
Hmelnickiy (0)
Cherkassy (0)
Chernigov (0)
Chernovcy (0)

Vinnitsa Lutsk Lugansk Dnepropetrovsk Donetsk Zhitomir Rivne Uzhgorod Zaporozhye Ivano-Frankivsk Kiev Kirovograd Simferopol Lvov Nikolaev Odessa Poltava Sumy Ternopol Kharkov Kherson Hmelnickiy Cherkassy Chernigov Chernovcy