Про проект

Рейтинг українських ВНЗ «Компас» був ініційований компанією СКМ і Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» у рамках програми «Сучасна освіта». Ідея проекту також знайшла підтримку з боку Всесвітнього Банку (World Bank) та інших українських і міжнародних організацій.

Рейтинг ВНЗ «Компас» став першим загальнонаціональним рейтингом, що відображає задоволеність освітою випускниками та потенційними роботодавцями.

Проект націлений на визначення ВНЗ, навчання в яких має найбільшу практичну цінність і відповідає вимогам реального сектора економіки, а також гарантує випускникам надійні перспективи працевлаштування.

Цілі і завдання рейтингу

У рамках проекту перед рейтингом ВНЗ «Компас» поставлені такі завдання:

  • стимулювати підвищення якості освітніх послуг із точки зору досягнення результату (працевлаштування випускників);
  • мотивувати ВНЗ до оцінки затребуваності їхніх послуг роботодавцями та конкурентоспроможності наданої ними освіти на ринку праці України;
  • як результатпідвищити ефективність взаємодії роботодавців і ВНЗ, як це прийнято у світовій практиці;
  • аналізувати особливості навчального процесу та організації практики українськими ВНЗ.

Кінцева мета проекту – створення рейтингу ВНЗ України, спрямованого на об'єктивну та прозору оцінку:

  • практичної цінності послуг вищої освіти для студентів;
  • відповідності освітніх послуг вимогам реального сектора економіки;
  • надання випускникам надійних перспектив працевлаштування після закінчення навчання.

Методологія та структура рейтингу

Рейтинг ВНЗ України «Компас-2013» укладений на основі спеціально розробленої методології, яка враховує дані, отримані в результаті комплексу соціологічних досліджень:

  • опитування компаній-роботодавців;
  • опитування випускників 2007-2012 років, які закінчили ВНЗ, що беруть участь у рейтингу;
  • опитування експертів.
Проведені дослідження були спрямовані на розробку рейтингу вищих навчальних закладів України III-IV рівня акредитації, які готують бакалаврів, спеціалістів або магістрів за напрямами спеціалізації:
  • бізнес/економічні спеціальності;
  • правознавство;
  • інженерні/технічні спеціальності;
  • інформаційні технології (ІТ);
  • архітектура/будівництво.

Упродовж 2009-2013 років методологія рейтингу залишалася незмінною.

Критерії відбору ВНЗ для участі в рейтингу

Перед проведенням дослідження був створений перелік ВНЗ, які відповідають критеріям:

  • ВНЗ має III-IV рівень акредитації;
  • ВНЗ не є філією або підрозділом (наприклад, інститут ВНЗ) іншого навчального закладу;
  • ВНЗ здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів або магістрів за п'ятьма вищезазначеними напрямами спеціалізації (має студентів денної форми навчання).

У перелік включені ВНЗ, які мають ліцензію на підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів хоча б по одному із зазначених вище напрямків. Іще одним із критеріїв, які враховуються при формуванні переліку ВНЗ, став сумарний ліцензійний обсяг підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів одного напрямку у ВНЗ.


Загальний перелік містив 239 вищих навчальних закладів, які брали участь у рейтингу. Спеціалізовані рейтинги оцінювали:

  • бізнес-економічний напрямок205 ВНЗ;
  • правознавчий96 ВНЗ
  • інженерно-технічний109 ВНЗ;
  • напрямок інформаційних технологій (ІТ)109 ВНЗ;
  • архітектурно-будівельний38 ВНЗ.

Увага! При ознайомленні з результатами загального рейтингу слід враховувати, що рейтинг не охоплює всі українські ВНЗ, а стосується тільки 239 установ, які увійшли до переліку.