Донецкий национальный технический университет

  • Год основания:1921
  • Категория:Национальный университет
  • Направление:Технический
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Гірничий факультет Кафедри: розробки родовищ корисних копалин охорони праці і аерології будівництва шахт та підземних споруд збагачення корисних копалин управління виробництвом історії і права гірничої геомеханіки. Гірничо-геологічний факультет Кафедри: геоінформатики та геодезії геології маркшейдерської справи корисних копалин та екологічної геології технології та техніки геологорозвідувальних робіт Фізико-металургійний факультет Кафедри: руднотермічних процесів та маловідходних технологій металургії сталі електрометалургії кольорової металургії та конструкційних матеріалів обробки металів тиском технічної теплофізики фізичного матеріалознавства промислової теплоенергетики фізики Факультет екології та хімічної технології Кафедри: хімічної технології палива прикладної екології та охорони навколишнього середовища природоохоронна діяльність загальної хімії фізичної та органічної хімії Факультет інженерної механіки та машинобудування Кафедри: гірничих машин гірничозаводського транспорту та логістики енергомеханічних систем машин і апаратів хімічних виробництв механічного обладнання заводів чорної металургії технології машинобудування мехатронних систем машинобудівного обладнання опору матеріалів основ проектування машин нарисної геометрії та інженерної графіки теоретичної механіки Електротехнічний факультет Кафедри: електростанцій електричних систем електропостачання промислових підприємств та міст електроприводу і автоматизації промислових установок електромеханіки і теоретичних основ електротехніки електротехніки Факультет комп'ютерних наук і технологій Кафедри: комп'ютерної інженерії комп'ютерних систем моніторингу прикладної математики та інформатики автоматизованих систем управління обчислювальної математики і програмування філософії програмного забезпечення інтелектуальних систем систем штучного інтелекту системного аналізу і моделювання Факультет комп'ютерних інформаційних технологій і автоматики Кафедри: автоматики і телекомунікацій гірничої електротехніки і автоматики ім.Р.М.Лейбова електронної техніки кафедра "Вища математика" ім.В.В.Пака Факультет радіотехніки та спеціальної підготовки Кафедри: радіотехніки та захисту інформації безпеки життєдіяльності і цивільної оборони військової підготовки Факультет економіки Кафедри: економічної теорії і державного управління економіки підприємства економіки і маркетингу фінансів і банківської справи бухгалтерського обліку та аудиту стратегічного управління економічним розвитком міжнародних освітніх та ділових комунікацій Факультет менеджменту Кафедри: менеджменту і господарського права зовнішньоекономічної діяльності підприємств управління персоналом і економіка праці управління якістю соціології і політології економічної кібернетики Французький технічний факультет Кафедри: Англійської мови Французької мови Української і російської мови фізичного виховання і спорту Німецький технічний факультет Кафедри: Систем програмного управління і мехатроніки Німецької мови Технічної іноземної мови Факультет перепідготовки кадрів Факультет по навчанню іноземних студентів Заочний факультет