Портал про вищу освіту в Україні
Ініціатор проекту - Систем Кепітал Менеджмент

Зведений рейтинг

# ВНЗ Місто ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ОЦІНКА ВИПУСКНИКІВ ОЦІНКА РОБОТОДАВЦІВ ОЦІНКА ЕКСПЕРТІВ СПІВПРАЦЯ ВНЗ І РОБОТОДАВЦІВ Місце у рейтингу
11 Национальный авиационный университет Киев 23 65 15 13 28 7
12 Львівський національний університет імені Івана Франка Львов 22 85 20 8 16 7
13 Донецький національний університет Донецк 22 78 19 11 18 7
14 Національна металургійна академія України Днепропетровск 21 60 17 10 24 7
15 Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Харьков 20 86 19 13 6 7
16 Национальный университет пищевых технологий Киев 20 55 23 0 24 7
17 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Донецк 19 88 11 4 19 8
18 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Днепропетровск 19 68 25 5 10 8
19 Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" 19 64 17 4 19 8
20 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Луганск 18 78 12 1 21 8