Умови прийому до вузів України в 2014 р.

Затверджено зміни до Умов прийому до ВНЗ України в 2014 році (наказ МОН №553 від 07.05.2014 "Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23 травня 2014 року по №531/25308).

Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі від вступників розпочинається 11 липня.

Прийом заяв у паперовій чи електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12:00 1 серпня.

Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної середньої загальної освіти та проходять співбесіду, закінчується о 18:00 24 липня. Співбесіди та вступні іспити проводяться з 25 липня по 1 серпня.

Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах, закінчується 24 липня. Творчі конкурси проводяться в декілька сесій з 21 липня по 1 серпня.

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 24 липня. Вступні іспити проводяться з 25 липня по 1 серпня.

Рейтинговий список абітурієнтів, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12:00 2 серпня.

Перший термін вибору вступниками місця навчання закінчується о 18:00 4 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12:00 5 серпня.

Другий термін вибору вступниками місця навчання закінчується о 18:00 7 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12:00 8 серпня.

Третій термін вибору вступниками місця навчання закінчується о 18:00 10 серпня.

Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбудеться:

- за державним замовленням не пізніше 15:00 11 серпня;

- коштом фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 18 серпня.

Прийом документів від осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра, закінчиться о 18:00 24 липня. Вступні випробування проводяться з 25 липня по 1 серпня.

Терміни прийому заяв і документів на навчання на вечірній та заочній формах навчання визначаються Правилами прийому, тривалість прийому документів - не більше одного місяця. Зарахування проводиться не пізніше, ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.

При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, а також бакалавра, абітурієнт може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше, ніж до п'яти вищих навчальних закладів України, та не більше, ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) в один вуз за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного надання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної базі безпосередньо під час прийняття заяви.

У заявах, поданих в один вищий навчальний заклад, вступник вказує пріоритет із кожного напряму підготовки (спеціальності).

У разі відсутності у вступника додатку до диплома в друкованому вигляді при подачі заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра, відомості про доповнення (його змістовну частину) приймальна комісія отримує з Єдиної електронної бази з питань освіти.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році , або сертифікати чи їх дублікати, видані в 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роках.

Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів.

Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Умовами та правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються. Тобто, у разі, якщо кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, становить нижче 124 балів, а профільним предметом є творчий конкурс, особа не допускається до участі у конкурсному відборі.

Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал атестата про середню освіту автоматично переводиться в 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта "5".

Інформація про осіб, які є призерами IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, вноситься Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки до Єдиної державної електронної бази з питань освіти до 1 липня.

Величина додатково нарахованих балів встановлюється:

- особам, нагородженим дипломами I ступеня - 50 балів;

- особам, нагородженим дипломами II ступеня - 40 балів;

- особам, нагородженим дипломами III ступеня - 30 балів.

Чемпіонам і призерам (особам, які зайняли I-III місце) чемпіонатів України, проведених протягом двох останніх років, додатково нараховуються бали:

- чемпіонам України - 50 балів;

- особам, які посіли друге місце на чемпіонаті України - 40 балів;

- особам, які посіли III місце на чемпіонаті України - 30 балів.

Основні терміни проведення вступної кампанії 2014 року

11 липня

Початок прийому заяв та документів від вступників у паперовій або електронній формі

21 липня - 1 серпня

Терміни проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів (можуть проводитись у декілька сесій)

24 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіди, творчі конкурси, складати вступні випробування, що їх проводить вищий навчальний заклад

25 липня - 1 серпня

Терміни проведення вищим навчальним закладом співбесід та вступних іспитів

1 серпня о 12:00

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять співбесіди або творчі конкурси

2 серпня о 12:00

Термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників

5 серпня о 12:00

Термін оприлюднення другого (оновленого) рейтингового списку вступників

8 серпня о 12:00

Термін оприлюднення третього (оновленого) рейтингового списку вступників

11 серпня о 15:00

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше

18 серпня

Терміни зарахування вступників коштом фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності)

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.