Портал про вищу освіту в Україні
Ініціатор проекту - Систем Кепітал Менеджмент

Рейтинг по регіонах

РЕЙТИНГ РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ ВНЗ Експерти (нормований бал) Роботодавці (нормований бал) Випускники (нормований бал) СПІВПРАЦЯ ВНЗ І РОБОТОДАВЦІВ Місце у рейтингу
11 65 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 45 100 66 100 2
12 61 Запорізький національний технічний університет 76 46 61 46 3
13 61 Одеський національний політехнічний університет 73 46 74 46 3
14 58 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 91 21 64 21 2
15 56 Запорізький національний університет 71 46 55 46 4
16 56 Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" 42 100 93 100 2
17 51 Сумський державний університет 53 25 52 25 3
18 51 Чернігівський державний технологічний університет 43 0 77 0 3
19 50 Полтавський університет економіки і торгівлі 86 25 85 25 3
20 50 Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 63 23 69 23 5