Портал про вищу освіту в Україні
Ініціатор проекту - Систем Кепітал Менеджмент

Рейтинг по регіонах

РЕЙТИНГ РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ ВНЗ Експерти (нормований бал) Роботодавці (нормований бал) Випускники (нормований бал) СПІВПРАЦЯ ВНЗ І РОБОТОДАВЦІВ Місце у рейтингу
21 50 Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана 48 45 67 45 3
22 50 Криворізький національний університет 34 39 86 39 5
23 48 Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" 55 35 63 35 5
24 45 Львівський національний університет імені Івана Франка 41 42 74 42 2
25 44 Донецький національний університет 57 42 57 42 3
26 44 Житомирський державний технологічний університет 41 25 52 25 4
27 42 Одеський державний економічний університет 51 23 73 23 6
28 41 Одеська державна академія будівництва та архітектури 79 12 56 12 6
29 41 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна 40 19 79 19 6
30 39 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 54 1 87 1 4