Портал про вищу освіту в Україні
Ініціатор проекту - Систем Кепітал Менеджмент

Рейтинг по регіонах

РЕЙТИНГ РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ ВНЗ Експерти (нормований бал) Роботодавці (нормований бал) Випускники (нормований бал) СПІВПРАЦЯ ВНЗ І РОБОТОДАВЦІВ Місце у рейтингу
31 39 Одеська національна академія харчових технологій 54 0 71 0 6
32 39 Державний вищий навчальний заклад "Севастопольський національний технічний університет" 39 27 96 27 6
33 36 Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 54 35 66 35 7
34 36 Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" 51 0 51 0 5
35 36 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 41 11 61 11 5
36 36 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 21 37 100 37 4
37 35 Запорізька державна інженерна академія 66 8 47 8 7
38 35 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 38 19 67 19 5
39 35 Державний вищий навчальний заклад "Черкаський державний технологічний університет" 33 0 63 0 5
40 35 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 23 11 64 11 3